"הליכות עולם" - בית דין לענייני ממונות

בית הדין - בו יושבים הרבנים הגאונים:


הרה"ג שמואל פנחסי שליט"א

הרה"ג ר' שמואל פנחסי שליט"א למד בצעירותו בת"ת בני ציון בירושלים. ואח"כ התחנך בישיבות "השרון" ובישיבת "בית התלמוד", ובכולל אצל מרן פאר הדור הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ושימש כראש כולל אצל הגאון הרב שלום משאש זצ"ל. 
והיום הוא ראש כולל "דרכי דוד" בירושלים, ומשמש כרב שכונת "מחנה יהודה" ויש לו קהילה ק' בשכונת "הר-נוף" ובית כנסת "חיים וחסד". וחבר בבית הדין "הליכות עולם".

אב בית הדין - הרה"ג ברוך שרגא שליט"א

הרה"ג ר' ברוך שרגא שליט"א, הרב מגזע אראלים ותרשישים משלשלת יוחסין של המלוב"ן מולא אור שרגא זיע"א. התחנך בצעירותו בת"ת בני-ציון, ובישיבת פורת יוסף ובלט בכישרונותיו והיה קרוב לרבותיו הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל והגאון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל ואף שימש בקודש כראש מתיבתא בישיבת פורת יוסף, וישב בבית דין לדיני ממונות עם הגרב"צ זצ"ל.
היום משמש כראש כולל וכאב"ד בבית דין במועה"ד בירושלים, ובנוסף משמש כרבה של שכונת "הגבעה הצרפתית" ובעוד ועדות חשובות המשרתות את תושבי ירושלים כיד ה' הטובה עליו.

הרה"ג יצחק כהן שליט"א

הרה"ג ר' יצחק כהן שליט"א למד בצעירותו בישיבת נובהרדוק והיה בין הבולטים והמתמידים שבישיבה, ובפרט ידוע בצדקותו ובחסידותו, והיה קרוב ונכנס אל הקודש אצל הקדושים והמלוב"ן משפחת אבוחצירא זיע"א.
היום הינו ידוע בהרבצת התורה שלו בכלל, ובשכונת שמואל הנביא בפרט, וגם משמש כרב שכונת שמואל הנביא וכראש ישיבת וכחבר בית דין "הליכות עולם". ומצודתו פרוסה בעשייה גדולה ורחבה והכל בהצנע לכת כנאה וכיאה לאישיותו הגדולה.

זמני הפעילות בבית הדין הם: בימי שני מהשעה 15:00 ועד לשעה 19:00.

ניתן לקבוע דיונים אצל מזכיר בית הדין - בטלפון 058-4436669 או בפקס 153-2-6522911