מנחת שמואל – חלק ב'

40.00

הספרים "מנחת שמואל" (חלק רביעי על כבש הדפוס) הם ספרי שאלות ותשובות שנשאלו מרבנים שונים בארץ ובחו"ל, מרבני קהילות שונות, כמו כן הרב נושא ונותן בסוגיות שונות בש"ס ובמושגים ידועים המובאים בש"ס ובפוסקים, עם שיטות הראשונים והאחרונים להגיע למסקנה ולהלכה למעשה

קטגוריה:

תיאור

הספרים "מנחת שמואל" – 4 חלקים – (חלק רביעי על כבש הדפוס) הם ספרי שאלות ותשובות שנשאלו מרבנים שונים בארץ ובחו"ל, מרבני קהילות שונות, כמו כן הרב נושא ונותן בסוגיות שונות בש"ס ובמושגים ידועים המובאים בש"ס ובפוסקים, עם שיטות הראשונים והאחרונים להגיע למסקנה ולהלכה למעשה